Föreningen

Om föreningen


Föreningen Villa Elfkullen är en ideell förening. Föreningens målsättning är att bevara Villa Elfkullen för framtiden samt att visa den för allmänheten och sprida kunskap om Ture Malmgren och hans betydelse för Uddevalla.


Föreningen bildades 1980, då Villa Elfkullen var allvarligt rivningshotad. Under förening-ens första tio år genomfördes en omfattande restaurering. Även om villan idag är i gott skick krävs kontinuerligt underhåll och skötsel av trädgården.


Sedan 1980 har villan och trädgården visats för allmänheten vissa tider under sommar-halvåret. Det årliga antalet besökare brukar pendla kring 2000.


Bli medlem!


Upprustningen av Villa Elfkullen har nästan helt bekostats av frivilliga medel. En av föreningens största inkomstkällor är medlemsavgifter från våra stödjande med-lemmar. Antalet medlemmar är idag cirka 400.


Vi behöver fler medlemmar för att kunna fortsätta vår verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Ständigt medlemskap kostar 1000 kr. Man blir medlem genom att sätta in summan på vårt plusgiro 266930-7. Bidrag till föreningen välkomnas på samma konto.


Vi behöver även bli fler aktiva medlemmar, som hjälper till i vårt sommarcafé och visar huset. Vidare behövs hjälp med målning, enklare arbetsuppgifter, underhåll och skötsel av trädgården.