Kontakt

Kontaktpersoner



Visningar och arbetsgruppen


Bengt Alm 072-511 00 63



Caféet och medlemsregister


Sven Alm 0738-044 288



Musik


Lennart Bertilsson 0522-32548,

0707-394 384


Facebook


Christian Hviterwall 070-259 16 31


Villa Elfkullen, Tureborgsvägen 3A, 451 33 Uddevalla